مصاحبه مدیرعامل چای نوبر در شبکه سه

مصاحبه رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت چای نوبر پیرامون مسائل و مشکلات تولید چای در ایران .

زمان پخش :دوشنبه 98/1/26  از شبکه سه سیما ساعت 19:20 دقیقه

مدیر وبسایت

عنوان پیام

عنوان پیام

ورود به سیستم