بازديد رئيس سازمان چاي كشور از طرح توسعه مجتمع كشت و صنعت چاي

شركت چاي نوبر در راستاي شعار اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل با نگاه به توانمنديهاي منطقه در راستاي ايجاد اشتغال ،توسعه صادرات غير نفتي و معرفي چاي مرغوب ايراني با احداث سالن هاي بسته بندي با نصب دستگاهاي بسته بندي براي صادرات به حوزه يورو و مراكز اقامتي براي توسعه گردشگري چاي نموده است كه مورد بازديد رياست محترم سازمان چاي و معاونين ايشان قرار گرفت،دكتر روزبهان در اين بازديد ضمن ابراز خرسندي از كارهاي در حال انجام وبرنامه هاي پيش رو اعلام نمودند سازمان چاي كشور با تمام توان در كنار شماست ،جناب آقاي قاسم رضائيان مدير عامل مجموعه با تشريح برنامه هاي آينده و احساس خود نسبت به صنعت چاي قول دادند كه طبق جدول زمانبندي كه به ايشان ارائه شده فاز اول طرح همزمان با شروع توليد چاي در بهار سال آينده به بهره برداري برسد.

 

مدیر وبسایت

عنوان پیام

عنوان پیام

ورود به سیستم