بازدید رییس سازمان بازرسی وزارت جهاد کشاورزی

رییس سازمان بازرسی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر درگاهی  به همراه دکتر روزبهان رییس سازمان چای و جمعی مدیران سازمان چای و هیئت همراه جهت بازدید از کارخانجات تولید چای از مجموعه کشت و صنعت نوبر و نیز خط تولید ، فراوری و بسته بندی دیدن کردند.

مدیر وبسایت

عنوان پیام

عنوان پیام

ورود به سیستم