تلاش برای تولید چای با کیفیت ،ایرانی

در روز چهارشنبه مورخه 13 مرداد شرکت چای نوبر پذیرای میهمانان ارجمندی بود.

 جناب آقای محبوبی مدیریت محترم شرکت اشی مشی ، جناب آقای قدسی ریاست محترم بیمارستان رسول اکرم شهر رشت ، جناب آقای خوش خو مدیریت  بیمارستان  ، جناب آقای هاشمی ریاست امور مالی و جناب آقای ابراهیمی ریاست محترم خانه کشاوز گیلان در مجموعه کشت و صنعت چای نوبر حضور یافتند

 

 

ایشان به همراه آقای رضائیان به بازدید از بخشهای مختلف فراوری چای و تاسیسات کارخانه پرداختند و با توضیحاتی که کارشناس چای شرکت در طی بازدید ارائه نمودند با فرایند تولید ، از برگ سبز چای تا بسته بندی آشنا شدند . آقای رضائیان نیز ضمن خیر مقدم به این مورد اشاره نمودند که تمام تلاش خود را علاوه بر تولید چای کیفی ، برای تولید چای سالم ایرانی انجام می دهند . میهمانان پس پس از بازدید ، از کوشش و زحمتی که برای تهیه چای سالم در این مجموعه صورت می گیرد قدردانی و تشکر نمودند...

مدیر وبسایت

عنوان پیام

عنوان پیام

ورود به سیستم