مصوبه حمایت از چای ایرانی

در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست استاندار محترم گیلان جناب آقای دکتر نجفی برگزار شد آقای رضائیان به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی(رییس کمیسیون کشاورزی)  و رییس اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان استان گیلان در مورد مصرف چای ایرانی در راستای فرموده مقام معظم رهبری جهت حمایت از تولیدات داخلی از اعضا خواستند تا طی مصوبه ای تمامی  ادارات دولتی ملزم گردند ، مصرف چای  مورد نیاز خود را از تولیدات داخلی تامین نمایند که مورد تایید استاندار و اعضای حاضر قرار گرفت و به تصویب رسید .

استاندار گیلان نیز توصیه نمودند تا همه برای ترویج فرهنگ استفاده از چای ایرانی تلاش کنند و طی نامه ای به کلیه ادرات و دستگاههای دولتی هر گونه پرداخت برای چای خارجی را ممنوع کردند و به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام نمودند که هیچ فاکتور چای خارجی ، مورد تایید جهت پرداخت قرار نگیرد .

مدیر وبسایت

عنوان پیام

عنوان پیام

ورود به سیستم