سفری هیاتی از مجموعه کشت و صنعت چای نوبر به جمهوری آذربایجان

روز دوشنبه مورخه 7 دی ماه 94 هیاتی از شرکت چای نوبر به ریاست آقای رضائیان مدیر عامل این مجموعه به کشور جمهوری آذربایجان سفر نمودند

در این سفر بازدید از کارخانجات و باغات تحت پوشش شرکت اذرسون و نیز تبادل نظر بین مدیریت وکارشناسان هر دو مجموعه صورت خواهد گرفت . لازم به ذکر است که شرکت آذرسون از بزرگ ترین شرکتهای تولید کننده محصولات غذایی جمهوری آذربایجان به شمار می آید

تا عصر روز دوشنبه بازدید از کارخانجات و باغات توسط هیات مجموعه کشت و صنعت چای نوبر ادامه داشت و در ادامه جلسه ای نیز در شهر باکو و در محل دفتر مرکزی شرکت آذرسون برگزار خواهد گردید

 

مدیر وبسایت

عنوان پیام

عنوان پیام

ورود به سیستم